วันอาทิตย์ที่ 8 กันยายน พ.ศ. 2556

1. กิจกรรมรับน้องใหม่ปี 2555
 
 
 
 
2. กิจกรรมปั่นจักรยานเพื่อสุขภาพ
 

 
 
 
 
3. กิจกรรมเพื่อการเรียนรู้ (สัมภาษณ์ครูดีเด่น)